Preeminența intelecției – Frithjof Schuon

S-a spus că prezentarea dovezii unei afirmații este de datoria celui care enunță teza, nu a celui care o respinge; dar aceasta este o opinie perfect arbitrară, pentru că, dacă cineva ne datorează o dovadă pentru o afirmație pozitivă, el ne datorează în mod egal una pentru o afirmație negativă; nu caracterul pozitiv al afirmației ci caracterul său absolut este cel care ne obligă să o dovedim indiferent dacă conținutul său este pozitiv sau negativ. Nu este nevoie să se dovedească o inexistență pe care cineva o presupune, dar este obligatoriu să se dovedească o inexistență pe care cineva o afirmă. Este adevărat că cei care neagă supranaturalul nu duc lipsă de argumente care, în ochii lor sunt dovezi ale opiniei lor, dar, cu toate acestea, ei își închipuie că opinia lor este o axiomă naturală care nu are nevoie de nici o demonstrație; acest lucru este judecată rațională, nu logică pură. Teiști, dimpotrivă, simt că este normal să sprijine prin dovezi realitatea invizibilului, cu excepția cazului când vorbesc pro domo, bazându- se pe dovada credinței sau pe gnoză .

Dovada ontologică a lui Dumnezeu – exprimată de Sfântul Augustin și dezvoltată de Saint Anselm – a fost adesea interpretată greșit chiar încă din Evul Mediu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu este real pentru că El poate fi conceput, ci, dimpotrivă, că poate fi conceput pentru că El este real: cu alte cuvinte, realitatea lui Dumnezeu atrage după sine, pentru facultatea noastră intelectivă, certitudinea cu privire la această realitate, iar această certitudine la rândul ei implică, pentru facultatea noastră rațională, posibilitatea de a concepe Absolutul. Această posibilitate a rațiunii – și a fortiori intuiția pre-rațională a intelectului – constituie prerogativa caracteristică a omului.

În critica dovezii ontologice a lui Dumnezeu, eroarea constă în a nu vedea că a imagina un obiect nu este în nici un fel același lucru cu a concepe absolutul, sau Absolutul ca atare; pentru că ceea ce contează aici nu este jocul subiectiv al minții noastre ci, în esență, Obiectul absolut care îl determină, și care, în analiza finală, chiar și constituie însăși motivul pentru existența inteligenței umane. Fără un Dumnezeu adevărat, omul nu este posibil.

Vorbind despre argumentul ontologic, avem în vedere teza esențială și nu raționamentele parțial problematice care ar trebui să o susțină.  Fundamental, baza argumentului este analogia dintre metacosmos – macrocosmos și microcosmos, sau între Dumnezeu și suflet: într-un anumit sens, suntem ”Ceea ce este”, în consecință, putem ști tot ”ceea ce este”, și, prin urmare, ființăm în acest fel; pentru că, dacă într- un sens există incomensurabilitate, există și analogie și chiar identitate, altfel am fi neant pur și simplu. Principiul cunoașterii nu implică în sine nici un fel de limitare; a cunoaște înseamnă a cunoaște tot ceea ce este cognoscibil; ceea ce poate fi cunoscut coincide cu realul, dat fiind faptul că subiectul și obiectul sunt imposibil de distins a priori și în Absolut: a ști înseamna a fi – și invers. Acest lucru ne aduce la limba arabă, în care se spune: „Cine își cunoaște sufletul, cunoaște pe Domnul său“; fără a uita ordinul oracolului de la Delphi: „Cunoaște- te pe tine însuți.“ Dacă ni se spune că Absolutul este incognoscibil, acest lucru se referă nu la facultatea noastră principial intelectivă ci, de facto, la o anumită modalitate a acestei facultăți; la  un anumit aspect, nu la substanța.

* * *

În domeniul gândirii umane sunt puține lucruri la fel de patetice ca necesitatea de a „dovedi“ Atma sau MAYA ; a afirma despre aceste două lucruri că sunt absolut inaccesibile – “în cazul în care acestea există“ – înseamnă a spune implicit că acestea sunt absolut tangibile; prea apropiate, într-un anumit sens, pentru a fi demonstrabile. Ceea ce urmează este un argument fals: deoarece dacă tot ceea ce nu este Absolut -“presupunând că există“ – este încorporat în MAYA , cum putem cunoaște Absolutul, și , în consecință ceea ce este relativ ca atare, având în vedere că suma cunoștințelor noastre se află destul de evident, încorporate în MAYA ? Răspunsul nostru – care rezultă din precedentele noastre considerații – este faptul că nici una dintre aceste două noțiuni nu se referă în mod absolut la MAYA : prima, deoarece chiar conținutul său o situeaza în afara Iluziei, chiar dacă noțiunea în sine se referă, în mod evident, la ordinea iluzorie; și același lucru este valabil și pentru a doua noțiune, cea de MAYA: în cazul în care se referă în mod necesar la Iluzie ca un fenomen intelectual sau mental, nu este mai puțin adevărat că este legată de Atma, deoarece nu există decât în relație cu aceasta; fără ATMAMaya nu este posibilă.  Acest lucru echivalează cu a spune că noțiunea de Iuzie este o rază de Atma care intră în Maya , într – o manieră mai puțin directă, fără îndoială, decât este cazul pentru noțiunea de Atma, dar cu toate acestea, într-o reală sau relativ reală maniera. Am putea spune, de asemenea, că noțiunea de Real este reală sau că noțiunea de Absolut este absolută, în același mod în care a fost spus că „doctrina Unității este unică.“ Ideea de iluzoriu, de relativ sau de contingent, este legată de cea de Real și beneficiază de aceeași regulă logică și ontologică.

Dovada logicianul pur este, în ansamblu, bazată pe un punct de plecare care este „împotriva firii“ – dacă omul este privit în integritatea sa primordială și normativă – și anume, o ignoranță și o îndoială care nu sunt normale pentru un astfel de om; la polul opus, argumentarea metafizicianului pur – chiar dacă se întâmplă să folosească limbajul logicianului ca o stratagemă dialectică – se bazează, nu pe îndoială, ci pe analogie și, mai profund, pe identitatea atât intelectuală, cât și existențială. Similar, în cazul în care Realitatea este punctul geometric, cunoștințele pe care le avem despre ea corespunde fie cercurilor concentrice fie razelor care sunt atât centrifuge și centripete, deoarece, pe de o parte, Adevărul emană de la Real, iar pe de altă parte, cunoașterea se extinde către Real. Punctul, cercul, raza, și, de asemenea spirala: acestea sunt simboluri grafice ale cunoașterii, oricare ar fi simbolul – sau relația –  care predomină, în funcție de aspectul considerat.

Ramanuja și alții au susținut că doctrina sanscrită a celor două „ ipostaze “ ale Sinelui divin – Brahman ca atare și Brahman ca MAYA – este falsă pentru că pare a introduce o dualitate neinteligibilă și ireductibilă în Absolut; dar acest lucru este un argument artificial, deoarece consideră problema într-un singur sens, în timp ce neglijează în mod deliberat un alt sens care este esențial. Sinele absolut este substanță pură; materiile contingente nu sunt altceva decât subiectivitate sau conștiință, și în acest sens, și nu în ceea ce privește contingența – sau de proiecția și reverberația – Brahman sau Atma este unul și indivizibil.  În ceea ce privește MAYA , ea derivă în mod necesar din însăși natura Atma  – cu riscul de a fi o imposibilitate pură – și dovedește infinitatea, posibilitatea și radiația Atma ; MAYA exteriorizează și desfășoară nenumăratele potențialități ale Atma.  Maya nu poate să nu fie, și  a nega acest lucru nu înseamnă cunoașterea naturii Sinelui Suprem.

* * *

A solicita dovada intelecției – deci a unei cunoașteri directe, adecvate și infailibile a supranaturalului – înseamnă a dovedi că o persoană nu are acces la ea, și, analogic vorbind, este ca și cum ai cere dovada caracterului adecvat al senzațiilor noastre elementare, despre  care nu se îndoiește nimeni, cu riscul de a nu putea să trăiască. Dar absența intelecției metafizice la majoritatea oamenilor din „epoca de fier“ nu închide pentru toți ușa către supranatural, așa cum este arătat de fenomenul revelației, si apoi de fenomenul credinței, ambele presupunând un fel de intuiție elementară, dar în nici un fel insuficientă, pe care am putea să o definim ca „morală“ și uneori, chiar și „estetică“; în fond, realitatea lui Dumnezeu ne pătrunde toată ființa. A ne îndoi de acest lucru este a face din sine „o casă divizată împotriva ei însăși.“

De fapt, atunci când Dumnezeu este scos din univers, universul devine un deșert de pietre sau de gheață; este lipsit de viață și de căldură și fiecare om care are încă un sentiment de Real integral refuză să admită că aceasta ar putea să fie realitatea. Căci dacă realitatea ar fi fost făcută din pietre, nu ar fi existat nici un loc în ea pentru flori sau orice fel de frumusețe sau dulceață. În mod similar, pentru suflet: îndepărtați credința – inclusiv acel element de credință care face parte din gnoză – și sufletul devine sărăcit, înghețat, rigid și amărât; sau se încadrează într-un hedonism nedemn de statutul uman; în plus, patimile oarbe se suprapun întotdeauna unei inimă de gheață, într-un cuvânt, o inimă care este „moartă“. Astfel, există o bunăvoință ostentativă și „umanitară“ care, la bază, nu este mai mult decât o compensație psihologică pentru amărăciunea spirituală sau ura față de Dumnezeu.

Raționalismul pur aspiră către a fi considerat punctul culminant al „gândirii exacte“ sau, singurul gând exact, către exactitate ca atare; cu toate acestea, nu trebuie uitat faptul că raționalismul , sau „critica“ , care îl sistematizează, cuprinde argumente arbitrare și practic  pseudo – mistice, cum ar fi atacul kantian împotriva certitudinii intuitive a credinciosului: a recurge la această certitudine este ”a face în mod abuziv o realitate obiectivă dintr-o idealitate subiectivă“; de unde primește acest filosof cunoașterea faptului că această „idealitate“ nu este o realitate? El vorbește despre „iluzia entuziastului” ( schwärmerischer Wahn ) care ar consta în cunoașterea unor entități supranaturale prin intermediul sentimentelor; în virtutea cărui drept vorbește astfel, din moment ce el nu a experimentat un astfel de sentiment? Acest lucru ne conduce la opinia potrivit căreia cel care neagă o afirmație nu trebuie să dovedească negație sa, dat fiind că -cel puțin așa ar părea – o dovadă în sine se impune numai asupra celui care afirmă; ca și când  negarea peremptorie a ceva care nu este cunoscut, nu a fost o afirmație la rândul ei! Mai mult decât atât, cum este posibil ca cineva să nu vadă contradicția inițială a „criticii“: și anume iluzia de a fi în măsură să definească în mod clar limitările rațiunii – evident conjuncturale – pornind de la rațiunea însăși. În mod analogic, este la fel cu intenția de a legifera cu privire la posibilele limitări ale nervului optic cu ajutorul facultății vizuale; sau să dorească să audă auzul, sau să cuprindă cu mâna capacitatea de cuprindere.

Nu mai puțin important, posibilitatea de a determina limitele rațiunii  există; dar există numai pornind de la – și prin intermediul – intelectului pur, prin urmare, tocmai ceea ce neagă critica kantiană fără umbra vreunei dovezi. Probabil că ni se va spune că – deși acest lucru ar însemna ocolirea problemei –  criticismul este de mult timp depășit și că nu merită să luptăm cu morții; fără îndoială, a fost depășit filosofic și într-un sens literar, dar nu și practic, pentru că el supraviețuiește prin fructele sale și anume eliminarea cvasi-oficială a inteligenței speculative, care în analiză finală înseamnă: eliminarea inteligenței specific umane sau a inteligenței pur și simplu.

În final, pariul lui Pascal nu trebuie disprețuit; ceea ce îi dă toată forța ei nu sunt doar argumentele în favoarea lui Dumnezeu și nemurirea noastră, dar, de asemenea, importanța – cantitativă precum și calitativă –  vocilor care s-au exprimat în favoarea acestor două noțiuni fundamentale, cea de Dumnezeu și cea de suflet; avem în vedere aici, puterea și măreția Sfintelor Scripturi și a nenumăraților înțelepți și sfinți.  Dacă acești oameni mari nu sunt calificați să vorbească în numele omului, atunci omul nu există.

http://www.studiesincomparativereligion.com/Public/articles/The_Primacy_of_Intellection-by_Frithjof_Schuon.aspx

 

Reclame

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

w

Conectare la %s